صفحه اصلی > معاونت بهداشتی > معاون بهداشتی > معرفی معاون بهداشتی 

               معرفی معاون بهداشتی

دکتر نادر نیک پرست

دکترای پزشک عمومی

متولد: 1348

سوابق اجرایی:

-          سرپرست بیمارستان طالقانی

-          سرپرست بیمارستان امام خمینی (ره)

-          سرپرست نظارت بر درمان شهرستان

-          - پزشک قانونی از سال 1376 لغایت 1384

-          عضو نظام پزشکی به مدت 4 سال

-          سرپرست مرکز بهداشت اسفراین از سال 1379 لغایت 1384

-          معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از سال 1384 تا 1393

-          معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

-          مشارکت در چندین مقاله ی پژوهشی و تالیف کتاب