صفحه اصلی > واحد های تابعه > گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس  

 

معرفی گروه سلامت جمعیت خانواده و مدارس :

 

مدیر گروه سلامت جمعیت خانواده  و مدارس: تیمور ملازاده

 

کارشناس باروری سالم و جمعیت: اعظم زراعتکار

 

کارشناس سلامت میانسالان: معصومه علیمحمدی

 

کارشناس سلامت مادران: فاطمه اخوان

 

کارشناس مسئول بهبود تغذیه: تیمور ملازاده

 

کارشناس برنامه کودکان( شیر مادر،کودک سالم، مانا، تکامل کودکان)

 

کارشناس سلامت سالمندان: تیمور ملازاده

 

کارشناس سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس: طلعت رگبار

 

کارشناس سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس: راحله راهچمنی